top of page
Integritetspolicy
Integritetspolicy På NICE skyddar vi din integritet. De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att användas av NICE för dess egen kommunikation och marknadsföring, såsom inbjudningar till egna evenemang och seminarier, nyhetsbrev och tävlingar. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post och aviseringar via SMS. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part. I de fall NICE ger tredje part tillgång till insamlad data görs detta endast på uppdrag av NICE i kommunikationssyfte eller för marknadsföring om NICE eller för att kunna leverera beställda varor eller tjänster.

HUR HANTERAR NICE PERSONUPPGIFTER
Alla personuppgifter som faller under bokföringslagen lagras i minst 7 år. Om relationen mellan NICE och kund, prospekt eller leverantör upphör, raderas eller anonymiseras andra personuppgifter under årliga revisioner. Vid begäran om borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader. Enligt tillämpliga lagar och förordningar har du rätt att begära ett så kallat registerutdrag som innehåller de personuppgifter vi har och behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dina personuppgifter. Om så önskas, meddela vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter under fliken "kontakta oss" eller längst ner på denna sida). Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ ​

Enligt dataskyddsförordningen har du som individ rätt till följande:

• Få tillgång till dina personuppgifter
• Få felaktiga personuppgifter rättade
• Få dina personuppgifter raderade
• Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
• Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
• Flytta personuppgifterna (dataportabilitet) ​​

KONTAKTA OSS

NICE Studios
www.wearenice.se
info@wearenice.se
Telefon: 08-34 35 45
Vardagar: 10.00-17.00
Kontor: Polhemsgatan 10, 11236 Stockholm
Mail: Box 47122, 100 74 Stockholm
bottom of page